Энтеровирус

IV төрлийн дан гинжит (+) sense РНХ-т вируст багтах Picornaviridae овгийн төрөл болох энтеровирус нь агаар дуслын замаар халдана. Хүнээс 70 гаруй төрлийн энтеровирусын серотипийг гаргаж авсан. “Энтеровирус” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Амьдралын үүслийн тухай онол, таамаглал (эртний үеэс 19-р зууныг хүртэл)

Амьдрал манай дэлхий дээр өөрөө үүссэн гэж үздэг. Хүн эрт дээр үеэс амьд юмс юунаас үүссэн юм бэ? гэсэн асуултыг тавьж хариулахыг эрмэлзсээр иржээ. Эртний болон дундад зууны үед амьдас судлалын мэдлэгийн түвшин маш доогуур байлаа. Тэр үед амьд бие амьгүй юмнаас аяндаа үүсэн бий болдог гэсэн үзэл түгээмэл байв. “Амьдралын үүслийн тухай онол, таамаглал (эртний үеэс 19-р зууныг хүртэл)” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Опарин-Хальданы таамаглал

Амьдрал амьгүй материас үүссэн гэсэн таамаглалыг 1924 онд оросын эрдэмтэн академич А.И.Опарин дэвшүүлжээ. Энэ үзлээр бол манай дэлхийн (мөн бусад гаригийн) ямар нэг цаг үед амьдрал үүсэх боломжтой зайлшгүй нэгэн нөхцөл бүрддэг. Материйн хөдөлгөөний химийн хэлбэр биологийн хэлбэрт зүй ёсоор шилжсэний үр дүнд манай дэлхий дээр амьдрал үүссэн байж болох юм гэж А.И.Опарин болон Ж.Б.С.Хальдан нар үзэж байв.  “Опарин-Хальданы таамаглал” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Пенилкетонурия (PKU)

Пенилкетонурия (пенилкетонури ч гэдэг) нь пенилаланин хэмээх амин хүчлийн метаболизм дахь төрөлхийн согог юм. Энэ өвчин нь пенилаланиныг тирозин болгон хувиргадаг пенилаланин гидроксилаза (PAH) фермент огт байхгүй болсон юм уу үйл ажиллагаа нь ихээр буурсанаас үүдэлтэй. Эмчилгээ үл хийвэл энэ өвчин нь оюуны хомсдолд оруулдаг. “Пенилкетонурия (PKU)” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Босоо хүн

erectus_JC_Recon_Head_CC_f_sq

Иүжин Дюбуа 1891 онд Ява арлаас нэгэн олдвор олсныгоо Pithecantrophus erectus гэж нэрлэв. Тэрээр энэхүү олдворыг морфологийн хэлбэр дээр нь тулгуурлан хүн, сармагчин хоёрын завсрын хэлбэр хэмээн үзжээ. Хамгийн эртний хүмүүс болох Homo erectus нь 1.8 саяаас 70.000 жилийн өмнө амьдарч байжээ. Дэд зүйл гэж тооцогдох Homo ergaster буюу Homo erectus ergaster нь 1.8-иас 1.25 сая жилийн өмнөх үед хамаарагддаг. “Босоо хүн” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Протейнурия

Протейнурия гэдэг нь шээсинд хэвийн бус (их) хэмжээний уураг агуулагдаж буй үзэгдлийг нэрлэнэ. Бөөр цуснаас хэрэггүй бодисыг, шингэний хамт шүүж гадагшлуулдаг билээ. Хэрэв бөөрний энэхүү шүүх ажиллагаанд өөрчлөлт орж энэ үүргээ бүрэн дүүрэн гүйцэтгэж чадахгүйд хүрэхэд тэрээр уураг мэтийн хэрэгцээт бодисыг шээсээр ялгаруулж эхэлдэг байна. “Протейнурия” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Цөсний хүчлийн бионийлэгжилт

Элэгнээс цөсний хүчил ялгарч, нарийн гэдсээр цөсний хүчил шимэгдэх процесс одоогоор маш сайн судлагдаад байгаа ч цөсний хүчлийн зөөвөрлөлтийн механизм бага судлагдсан юм. Цөсний хүчилд холбогдох боломжтой олон төрлийн уургууд байгаа нь тогтоогдсон ч тэдний зөөвөрлөлт явуулдаг эсэх, явуулдаг бол ямар механизмаар явуулдаг нь тодорхойгүй байна. “Цөсний хүчлийн бионийлэгжилт” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Агарийн хүчил

Идэвхтэй үндсэн найрлага: II

Ижил утгатай нэршилүүд: агарицик хүчил, агарицины хүчил, агарицин, d -етилцитрик хүчил, n – гексадецетилцитрик хүчил, 2 – гидрокси – 1, 2, 3 – нонадеканетрикарбоксилийн хүчил, ларицийн хүчил. “Агарийн хүчил” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Уураг


Амьд организмын найрлаганд ордог бүх органик бодис дотроос бүтцээрээ хамгийн нийлмэл нь уураг байдаг. Эдгээр бодисыг анх Н. Мульдер 1838 онд Протеин гэж нэрлэсэн бөгөөд энә protos -анхдагч гэсэн утгатай грек үгээс гаралтай юм. “Уураг” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Гүрж босоо хүн

Гүрж улсын Дманиси хэмээх газраас 1999, 2001 онуудад олдсон үлдэгдлүүдээс үндэслэн Векуа болон бусад гишүүд 2002 онд Homo georgicus нь гоминины нэг гишүүн бөгөөд Homo habilis ба Homo erectus хоёрын завсрын хэлбэр гэж үзсэн байна. “Гүрж босоо хүн” -ийг үргэлжлүүлэн унш