Хөдөлмөрч хүн

Homo ergaster-ийн гавлын ясыг сэргээн бүтээсэн байдал

Homo ergaster (хөдөлмөрч хүн) нь доод Плейтоцений үед буюу дэлхийн уур амьсгал хүйтрэх тэр үед зүүн болон өмнөд Африкт амьдарч байсан байна. Зарим тохиолдолд Homo ergaster-ийг Homo erectus-ийн дэд зүйл гэж үзэх нь бий. Homo ergaster нь 190 см-ийн дундаж өндөртэй байсан ба урьд үеийн гомининуудыг бодвол хүйсийн диморфизм багассан гэж үздэг. Түүний үлдэгдлүүд Танзани, Этиоф, Кени, Өмнөд Африкаас олдсон байна. “Хөдөлмөрч хүн” -ийг үргэлжлүүлэн унш