Хөрөнгө

žХөрөнгөний мөөг (Saccharomyces cerevisiae) нь нүүрсхүчлийн хий ялгаруулах ба энэ нь талхыг хөөхөд хүргэдэг. žЭнэ нь мөн этанол, зарим автолизын хажуугийн бүтээгдэхүүнүүдийг үүсгэдэг нь талхны үнэр, амтад нөлөөлдөг. žSaccharomyces exiquus нь цөөн тохиолдолд хөрөнгө болон хэрэглэгддэг.  “Хөрөнгө” -ийг үргэлжлүүлэн унш