Нүүрс-ус, липидийн гомеостазийн зохицуулгад элэгний гүйцэтгэх үүрэг

Элэг нь урт болон богино хугацааны турш глюкозын хэмжээг хэвийн хэмжээнд барих замаар нүүрсусны солилцоог зохицуулна. Хоёрдугаар төлөвийн чихрийн шижингийн үед элэгний глюкозын солилцооны өөрчлөлтүүд ажиглагддаг. Өөрөөр хэлбэл нүүрсуснаас авах глюкозын хэмжээ багассанаар глюкозын хэмжээ хязгаарлагдаж бас элэг өөрөө нийлэгжүүлэх хэмжээ нэмэгддэг (пост-абсорптив). Элгэнд глюкоз болон тосны хүчлүүд нэг дор задрах нь нойр булчирхайн бета эсүүдээс инсулин ялгарахыг өдөөдөг бөгөөд аюултай цагирагийг тогтоосноор захын инсулины дархлааг шалгахад дөхөм болдог. “Нүүрс-ус, липидийн гомеостазийн зохицуулгад элэгний гүйцэтгэх үүрэг” -ийг үргэлжлүүлэн унш