Цөсний нөсөөний солилцооны гажуудал

Элгэнд шууд бус билирубин глюкуронилтрансфераз ферментийн нөлөөгөөр глюкуроны хүчилтэй нэгдэж шууд билирубин буюу билирубин-диклюкуронидыг үүсгэдэг. Нярай хүүхдэд эхний 2 долоо хоногт глюкуронилтрансфераз ферментийн идэвх сул байх учир физиологийн шарлалт ажиглагддаг. “Цөсний нөсөөний солилцооны гажуудал” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Цөсний хүчлийн бионийлэгжилт

Элэгнээс цөсний хүчил ялгарч, нарийн гэдсээр цөсний хүчил шимэгдэх процесс одоогоор маш сайн судлагдаад байгаа ч цөсний хүчлийн зөөвөрлөлтийн механизм бага судлагдсан юм. Цөсний хүчилд холбогдох боломжтой олон төрлийн уургууд байгаа нь тогтоогдсон ч тэдний зөөвөрлөлт явуулдаг эсэх, явуулдаг бол ямар механизмаар явуулдаг нь тодорхойгүй байна. “Цөсний хүчлийн бионийлэгжилт” -ийг үргэлжлүүлэн унш