Цөсний нөсөөний солилцооны гажуудал

Элгэнд шууд бус билирубин глюкуронилтрансфераз ферментийн нөлөөгөөр глюкуроны хүчилтэй нэгдэж шууд билирубин буюу билирубин-диклюкуронидыг үүсгэдэг. Нярай хүүхдэд эхний 2 долоо хоногт глюкуронилтрансфераз ферментийн идэвх сул байх учир физиологийн шарлалт ажиглагддаг. Continue reading “Цөсний нөсөөний солилцооны гажуудал”

Сурталчилгаа

Цөсний хүчлийн бионийлэгжилт

Элэгнээс цөсний хүчил ялгарч, нарийн гэдсээр цөсний хүчил шимэгдэх процесс одоогоор маш сайн судлагдаад байгаа ч цөсний хүчлийн зөөвөрлөлтийн механизм бага судлагдсан юм. Цөсний хүчилд холбогдох боломжтой олон төрлийн уургууд байгаа нь тогтоогдсон ч тэдний зөөвөрлөлт явуулдаг эсэх, явуулдаг бол ямар механизмаар явуулдаг нь тодорхойгүй байна. Continue reading “Цөсний хүчлийн бионийлэгжилт”