Цус төлжүүлэх эрхтнүүд ба чөмөг

Цус төлжүүлэх ба дархлаа хамгааллын тогтолцоог бүрдүүлдэг эрхтнүүдийг бүтэц үүргээр нь төвийн болон захын гэж 2 ангилна.

Төвийн эрхтэнд: шавиа чөмөг, сэрээ булчирхай, хоол боловсруулах замын дагуух лимфоцитын бөөгнөрлүүд орно.

Захын эрхтэнд: тунгалагийн зангилаа, дэлүү, гүйлсэн булчирхай, хорхойрхуу ургац болон бусад (нөхөн үржихүйн, амьсгал, ялгаруулах) эрхтэний лимфойд бүтэц орно.

Шавиа чөмөг

Шавиа чөмөг нь цус төлжүүлэх ба дархлаа хамгааллын төвийн эрхтэн бөгөөд өөрөө өөрийгөө үүсгэх чадвартай цусны эсүүдийг агуулж миелоид ба лимфоид эсүүдийг үүсгэдэг. Бие гүйцсэн хүн нь улаан ба шар 2 төрлийн шавиа чөмөгтэй байдаг. “Цус төлжүүлэх эрхтнүүд ба чөмөг” -ийг үргэлжлүүлэн унш