Замаг

Нэг эст замаг нь фотосинтез явуулах чадвартай. Замаг нь эсийн хатуу  бүрхүүлтэй. Энэ нь эсийг гадаад орчноос хамгаалж даралтыг зохицуулах үүрэгтэй. Continue reading “Замаг”

Сурталчилгаа