Христийн шашин

Христийн шашин дэлхийн чанартай шашин болж, европын оюун санааны үндэс болтлоо урт удаан замыг туулсан аж. Энэ шашин Христийн мэндэлснээс эхлэн тоолдог манай эрний 1-р зуунд үүссэн гэдэг. Гэхдээ Есүс Христ яг мэндэлсэн эсэх нь тийм ч баттай биш. Магадгүй олон хүнийг хуурсан хамгийн том төөрөгдөл ч байж мэднэ. “Христийн шашин” -ийг үргэлжлүүлэн унш