Фалес (МЭӨ 620-546)

Фалес – энэ хүнийг бид бүхэн барууны философийн эцэг хэмээн нэрийддэг билээ. Байгалийн шинжлэх ухааныг ч мөн Фалесаас эхтэй гэдэг. Учир нь түүнээс өмнөх улс байгалийн элдэв үзэгдлийг ямар нэг бурхан тэнгэрүүдтэй холбож тайлбарлахыг мэрийдэг байсан бол Фалес илүү бодит емпирик талаас нь тайлбарлахыг хичээжээ. “Фалес (МЭӨ 620-546)” -ийг үргэлжлүүлэн унш