Уушги

Уушги нь:

1. Бронхийн салаа мөчир
2. Цулцангийн тогтолцоо гэсэн 2 хэсгээс тогтоно.

Уушгины агаар дамжуулах бронхийн хэсэг, түүний салаа:

Уушгиний цуллаг нь мөгөөрсөн хоолойноос эх авсан, түүний үргэлжлэл болох мод мэт 9 эрэмбээр салбарласан нарийхан гуурсуудаас тогтдог. “Уушги” -ийг үргэлжлүүлэн унш