Уураг


Амьд организмын найрлаганд ордог бүх органик бодис дотроос бүтцээрээ хамгийн нийлмэл нь уураг байдаг. Эдгээр бодисыг анх Н. Мульдер 1838 онд Протеин гэж нэрлэсэн бөгөөд энә protos -анхдагч гэсэн утгатай грек үгээс гаралтай юм. “Уураг” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Уураг-уургийн харилцан үйлчлэл

Энэхүү нийтлэлд уураг-уургийн харилцан үйлчлэлийн тухай бүтнээр нь авч үзэхгүй ч гэсэн биологийн, биохимийн болон биофизикийн судалгааны үр дүнгүүдийг авч үзлээ. Энэ сэдвийн хүрээнд уураг-уургийн харилцан үйлчлэлийн ангилал болон тэдгээрийн мотифуудын бүтэц, шинж чанарыг тодорхойлно.

Уураг-уургийн харилцан үйлчлэл нь эсийн бүх үйл ажиллагаанд оролцдог (эрхтэнцэрүүдийн бүтцэд, биологийн мембрануудын хоорондох зөөвөрлөлтөнд,булчингийн агшилтанд, мэдээлэл дамжихад, генийн экспрессийг зохицуулахад гэх мэт). “Уураг-уургийн харилцан үйлчлэл” -ийг үргэлжлүүлэн унш