Цэцэгт ургамлын үүсэл

Ус дамжуулах эдийн үүрэг нь ургамлыг хуурай газарт усны хэрэгцээгээ хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Эхэн үеийн хуурай газрын ургамлууд нь зарим хөвдтэй адил цоргот эдгүй байлаа. Харин үхсэн эсүүдээс бүрдсэн маш энгийн зөөвөрлөлтийн эдтэй байв. Continue reading “Цэцэгт ургамлын үүсэл”

Advertisements

Ургамлын хувьслын хөгжилд амьдрах орчны шилжилт нөлөөлсөн нь

Ургамлын эволюцид гарсан хамгийн томоохон алхмуудын нэг нь амьдрах орчин нь усан орчноос хуурай газар шилжсэн шилжилт юм. Хуурай газрын ургамлууд нь цэнгэг усны (мөн далайн болон давст усны) ногоон замгаас дунд-Ордовикийн үед буюу 450-470 сая жилийн өмнө шууд хөгжсөн гэж үздэг ажээ (Graham, 1993).  Continue reading “Ургамлын хувьслын хөгжилд амьдрах орчны шилжилт нөлөөлсөн нь”

Нэг эстнээс олон эст ургамал үүссэн нь

Gonium pectorale
Gonium pectorale

Метазоагийн хувьд олон эст байдал хувьслийн дүнд бий болох нь нэг удаа тохиолдсон (King 2004) гэж үздэг бол ургамал, мөөг, эубактерийн хувьд хэд хэдэн удаа явагдсан гэж эрдэмтэд таамагласан байна (Medina болон бусад, 2003). Continue reading “Нэг эстнээс олон эст ургамал үүссэн нь”