Ургамлын хувьслын хөгжилд амьдрах орчны шилжилт нөлөөлсөн нь

Ургамлын эволюцид гарсан хамгийн томоохон алхмуудын нэг нь амьдрах орчин нь усан орчноос хуурай газар шилжсэн шилжилт юм. Хуурай газрын ургамлууд нь цэнгэг усны (мөн далайн болон давст усны) ногоон замгаас дунд-Ордовикийн үед буюу 450-470 сая жилийн өмнө шууд хөгжсөн гэж үздэг ажээ (Graham, 1993).  “Ургамлын хувьслын хөгжилд амьдрах орчны шилжилт нөлөөлсөн нь” -ийг үргэлжлүүлэн унш