Ясан ба хальсан төөрөг

Агаарын долгион, орон зайн тэнцвэрийг мэдрэх явдал нь Сонсгол ба тэнцвэрийн эрхтэнээр гүйцэтгэгдэнэ.

Хүний сонсгол ба тэнцвэрийн эрхтэн бол дууны долгион ба биеийн тэнцвэрийн байдлыг хүлээж авч мэдрэх хоёр үйл ажиллагааг нэгтгэсэн нарийн зохион байгуулалт бүхий аппарат юм.

Бүтэц

Гадна чих-агаарын хэлбэлзлийг хүлээн авах үүрэгтэй.

Дунд чих-агаарын хэлбэлзлийг дотор чихэнд хүргэнэ. “Ясан ба хальсан төөрөг” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Тэнцвэрийн эрхтэн

Тэнцвэрийн эрхтэн нь газрын татах хүч, чичиргээ, өнцгөн болон шугаман хурдатгалыг мэдрэх үүрэг гүйцэтгэдэг. Хурдатгалыг мэдэрдэг эс нь 2 уутанцарын цэг болон гурван хагас цагирагын өргөссөн хэсэгт оршино. “Тэнцвэрийн эрхтэн” -ийг үргэлжлүүлэн унш