Сэрээ булчирхай

thymus-145207EED1B29F0CD80

Сэрээ булчирхай нь дархлааны төвийн эрхтэн. Мөн цус төлжүүлэх эрхтэн. Өвчүүний их бие бүдэрхийн ард цээжний хөндийд оршино. “Сэрээ булчирхай” -ийг үргэлжлүүлэн унш