Антибиотикийн үйлдвэрлэлийн тухайд товч

Бактери болон бусад организмын өсөлтийг дарангуйлах болон үхүүлэх чадвартай химийн бодисыг антибиотик гэнэ. Антибиотик нь алкалойд токсины адил бионийлэгжлийн хоёрдогч бүтээгдэхүүн болох идиолитэд хамаарна.

Анхны антибиотик болох пенициллинийг 1928 онд Александр Флеминг нээсэн. Харин антибиотик хэмээх нэр томъёог 1942 онд З.А.Ваксман ШУ-нд оруулж ирсэн гэдэг. “Антибиотикийн үйлдвэрлэлийн тухайд товч” -ийг үргэлжлүүлэн унш