Cеквенсийн нэгтгэл

Суурийг сэргээх нь бүтэн геномыг гаргаж ирэх процессийн ердөө эхний алхам нь юм. Суурийн 400-500 base pair-ийн урттай дарааллуудыг холбож бүрэн геномыг бий болгох нь тэдгээрээс хэдэн… Read more “Cеквенсийн нэгтгэл”

Бүрэн геномын секвенсинг хийх

Бүрэн бүтэн геномыг секвенслэх гэдэг нь генийн секвенсийн томруулсан хувилбар огтхон ч биш билээ. Секвенсингийн хийгдэх дээд хязгаар нь 500 base pair байдаг. Харин геномын урт нь… Read more “Бүрэн геномын секвенсинг хийх”

Генийн дараалал тогтоохоос геномын дараалал тогтоох хүртэл

Бид электрофорезийн аппаратад ДНХ-ийн секвенсийн фрагментүүдийн шат үүсгэх замаар ДНХ-ийн дараалал тогтоох аргыг үзсэн билээ. Генийн дарааллыг тогтоох процессийн үед тулгарсан тооцооны нэгэн бэрх даваа бол электрофорезийн… Read more “Генийн дараалал тогтоохоос геномын дараалал тогтоох хүртэл”