Cеквенсийн нэгтгэл

Суурийг сэргээх нь бүтэн геномыг гаргаж ирэх процессийн ердөө эхний алхам нь юм. Суурийн 400-500 base pair-ийн урттай дарааллуудыг холбож бүрэн геномыг бий болгох нь тэдгээрээс хэдэн зуун мянга дахин урт дараалал үүснэ гэсэн үг юм. Бүрэн секвенсийн нэгтгэлийг та томоохон геномын төсөл дээр л ажиллаагүй бол хийх боломжгүй юм. Гэвч жижиг лабораторид тодорхой программ ашиглан нэгтгэлийг хийж болно. “Cеквенсийн нэгтгэл” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Бүрэн геномын секвенсинг хийх

Бүрэн бүтэн геномыг секвенслэх гэдэг нь генийн секвенсийн томруулсан хувилбар огтхон ч биш билээ. Секвенсингийн хийгдэх дээд хязгаар нь 500 base pair байдаг. Харин геномын урт нь хэдэн арван мянгаас хэдэн сая base pair хүрэх нь бий. Тиймээс бүрэн геномын секвенсинг хийхийн тулд геномыг жижиг хэсгүүдэд хувааж түүнийгээ секвенсингт оруулж дараа нь нийлүүлэх замаар хийх болно. “Бүрэн геномын секвенсинг хийх” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Генийн дараалал тогтоохоос геномын дараалал тогтоох хүртэл

Бид электрофорезийн аппаратад ДНХ-ийн секвенсийн фрагментүүдийн шат үүсгэх замаар ДНХ-ийн дараалал тогтоох аргыг үзсэн билээ. Генийн дарааллыг тогтоох процессийн үед тулгарсан тооцооны нэгэн бэрх даваа бол электрофорезийн гельд үүссэн ДНХ-ийн фрагментүүдийг тайлбарлах явдал байсан юм. “Генийн дараалал тогтоохоос геномын дараалал тогтоох хүртэл” -ийг үргэлжлүүлэн унш