Протеомик

Эсийн доторх бүхэл уургийн иж бүрдлийг судалдаг аргачлалыг протеомик гэнэ. Уургийг цэвэршүүлэх, ялгах арга болон уургийн биохимийн шинж чанарыг тодорхойлох явдал маш хурдацтайгаар хөгжиж байгаа билээ.

Уургийн биохимийн судалгаанд иммобилизацид оруулсан градиентийн 2D-PAGE буюу полиакриламидын гелийг хэрэглэдэг бөгөөд гарсан бүтээгдэхүүн буюу салангид болсон уурагт масс спектрометрээр шинжилгээг хийнэ. “Протеомик” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Уургийн моделийн боловсруулалтад В-факторын хязгаарлан баригчийг хэрэглэх

Товч агуулга

Уургийн багаас дунд зэргийн нарийвчлалтай моделиуд дахь В-факторын баригчийн шинэ төрлийг бий болгох санааг бид дэвшүүлсэн болно. Хоёр атомын В-факторууд  хоорондоо нэгдэхдээ системийн хувьд өөр өөр байдаг юм. Зарим атомын хослол нь маш их бат бөх байх нь бий. Хэдийгээр зөвхөн бага зэргийн чанартай кристаллографийн өгөгдөл бидэнд байгаа хэдий ч энэ төрлийн В-факторын баригчуудыг В-факторууд нь тодорхой мэдэгдэж буй уургийн бүтцэд маш бат бөх байдаг моделийг бий болгох бүрэн боломжтой юм. “Уургийн моделийн боловсруулалтад В-факторын хязгаарлан баригчийг хэрэглэх” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Геномик болон протеомикийн хэрэгслүүд

Генийн нэг хэсэг дарааллал болон бүтцийг нэг генийн урттай олон дарааллыг хооронд нь харьцуулах аргууд багагүй. Эдгээр аргууд нь тодорхой уургийг нөхцөлдүүлдэг тодорхой генүүдийн үүрэг, үйл ажиллагааг ойлгоход тус болох юм. Таны хамгийн их сонирхох зүйл бол ген хэрхэн ажиглагдам байдлаар илрэх вэ гэдэгт байгаа юм. Энэ нь фенотипт илрэнэ гэсэн үг юм. “Геномик болон протеомикийн хэрэгслүүд” -ийг үргэлжлүүлэн унш