Нойр булчирхай

Хөгжил

Нойр булчирхай нь эндодерм ба мезенхимээс үүсэн хөгжсөн ба түүний үүсгэвэр нь хөврөлийн хөгжлийн 3-р долоо хоногийн сүүлчээр хөврөлийн гэдэсний ханын их биеийн хэсгийн чацархай руу түрж ургасан дорсал вентрал цүлхэн байдлаар үүсдэг. Ургийн хөгжлийн 3-н сартайгаас  эндодермийн үүсгэврээс гадаад ба дотоод шүүрлийн хэсгүүд үүссэн. “Нойр булчирхай” -ийг үргэлжлүүлэн унш