Катехин

Катехинууд нь ургамлын полифенол антиоксидант шинж чанартай метаболит юм. Эдгээр нь флавонойдын овогт хамрагддаг. Өөрөөр хэлбэл флаван-3-олын бүлэг юм. Катехиныг анх катеху хэмээх ургамлын ханднаас гаргаж авж байсан байна. “Катехин” -ийг үргэлжлүүлэн унш