Зигмунд Фройд – Зүүдний бэлгэдэл

В.Штекель нь психоанализийн ухаанд нилээн хор уршиг учруулснаас гадна тэр хирээрээ өгөөмжтэй хувь нэмэр оруулсан нэгэн. Түүний гаргаж тавьсан олон тооны бэлгэдлийн тайлбаруудыг эхэн үедээ анхаарч тоох хүн байгаагүй ч ихэнх бэлгэдлүүдийн тайлал нь хожим хүлээн зөвшөөрөгдсөн юм.  “Зигмунд Фройд – Зүүдний бэлгэдэл” -ийг үргэлжлүүлэн унш