Гештальт сэтгэл судлал

Gestalt гэдэг нь Германаар “бүрэн, цогц” гэсэн утгатай.  Элементизмийг эсэргүүцэн гарч ирсэн сэтгэлзүйн ухааны чиг хандлага.

gestalt “Гештальт сэтгэл судлал” -ийг үргэлжлүүлэн унш