Вирусын ангилал, нэршил

tmpBC30.jpg

Нуклейн  хүчил, уураг, липид агуулсан өвөрмөц бүтэцтэй зөвхөн амьд эсийн дотор  (in vivo ) системд өсч үржих чадвартай, эсийн зохион байгуулалтгүй маш жижиг хэмжээтэй оргонизм юм (нм хэмжигдэнэ). Вирус амьд эсэд нэвтэрч ороод эсийн уураг нийлэгжлийн аппарат, метаболизмыг өөрийгөө нөхөх репликацид оруулж тохируулах онцлогтой. Continue reading “Вирусын ангилал, нэршил”

Advertisements

Avihepadnavirus

Avihepadnavirus нь Hepadnaviridae-гийн бүлгийн хоёр дахь овог юм. Avihepadnavirus-ууд нь шувуунд халдварт өвчин үүсгэдэг вирусууд байдаг. Continue reading “Avihepadnavirus”

Hepadnaviridae

7-р бүлэгт хамаарах давхар гинжит ДНХ-т вирус. Гепаднавирус нь мөн сөрөг транскрипцийг явуулдаг. Гэвч ретровирусаас ялгаатай сөрөг транскрипци вирус дотор явагдана. Continue reading “Hepadnaviridae”

Энтеровирус

IV төрлийн дан гинжит (+) sense РНХ-т вируст багтах Picornaviridae овгийн төрөл болох энтеровирус нь агаар дуслын замаар халдана. Хүнээс 70 гаруй төрлийн энтеровирусын серотипийг гаргаж авсан. Continue reading “Энтеровирус”