Саузерн болон Вестерн блоттинг

Саузерн блоттингийн шат дараалал

  1. Өндөр молекулт ДНХ-г рестрикцийн эндонуклеазагаар тасалж жижиг хэсгүүд болгоно.
  2. ДНХ-ийн фрагментүүдийг агарозын гель дээр гүйлгэнэ.
  3. Хэрэв ДНХ-ийн зарим нь 15 kb-с их байвал блоттинг хийхээс өмнө гелийг хүчлээр үйлчлүүлэх нь бий. Жишээлбэл, HCl-р үйлчлүүлэхэд ДНХ-ийн фрагмент депуринжин ДНХ-ийн илүү бага молекулт хэсгүүдийг үүсгэж гелээс мембран руу шилжихэд илүү дөхөмтэй болгодог. “Саузерн болон Вестерн блоттинг” -ийг үргэлжлүүлэн унш