Үйлдвэрлэлд ашиглагддаг бичил биетнүүд

Микроорганизмын талаар товчхон

Микроорганизм нь хэмжээний хувьд өчүүхэн боловч маш түрэг өсдөгийг бид бүхэн мэдэх билээ. Хуваагдах хугацаа нь янз бүр боловч 20-30 минут, бүр 8-10 минутад хуваагдах чадвартай бактериуд байдаг. Үүний дүнд 2,5х10-12 жинтэй бактерийн нэг эс 2-4 хоногийн дотор 1010 тн, түүнээс ч илүү жинтэй болно.

Микроорганизмын штамм, өсгөвөр

Штамм буюу омог нь зөвхөн ангилалзүйн нэр биш юм. Энэ нь нэг зүйлийн тодорхой шинж тэмдэг бүхий өсгөвөр юм. Тэжээлт орчинд ургуулсан бактерийн популяцийг өсгөвөр гэнэ. Зөвхөн нэг зүйлийн бичил биетэнг агуулсан өсгөврийг цэвэр өсгөвөр гэнэ. “Үйлдвэрлэлд ашиглагддаг бичил биетнүүд” -ийг үргэлжлүүлэн унш