Химийн молекулаас амьд биет үүссэний баталгаа

2015 оны 3-р сард NASA-ийн эрдэмтэд сансарт урацил, тимин, цитозин үүсэх боломжтойг лабораторид туршилтаар баталсан байна. Эдгээр молекул нь бүхий л амьтад, ургамлын РНХ болон ДНХ-ийн гол 3 бүрдэл молекул юм.  “Химийн молекулаас амьд биет үүссэний баталгаа” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Нэг эстнээс олон эст ургамал үүссэн нь

Gonium pectorale
Gonium pectorale

Метазоагийн хувьд олон эст байдал хувьслийн дүнд бий болох нь нэг удаа тохиолдсон (King 2004) гэж үздэг бол ургамал, мөөг, эубактерийн хувьд хэд хэдэн удаа явагдсан гэж эрдэмтэд таамагласан байна (Medina болон бусад, 2003). “Нэг эстнээс олон эст ургамал үүссэн нь” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Амьдралын үүслийн тухай онол, таамаглал (эртний үеэс 19-р зууныг хүртэл)

Амьдрал манай дэлхий дээр өөрөө үүссэн гэж үздэг. Хүн эрт дээр үеэс амьд юмс юунаас үүссэн юм бэ? гэсэн асуултыг тавьж хариулахыг эрмэлзсээр иржээ. Эртний болон дундад зууны үед амьдас судлалын мэдлэгийн түвшин маш доогуур байлаа. Тэр үед амьд бие амьгүй юмнаас аяндаа үүсэн бий болдог гэсэн үзэл түгээмэл байв. “Амьдралын үүслийн тухай онол, таамаглал (эртний үеэс 19-р зууныг хүртэл)” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Опарин-Хальданы таамаглал

Амьдрал амьгүй материас үүссэн гэсэн таамаглалыг 1924 онд оросын эрдэмтэн академич А.И.Опарин дэвшүүлжээ. Энэ үзлээр бол манай дэлхийн (мөн бусад гаригийн) ямар нэг цаг үед амьдрал үүсэх боломжтой зайлшгүй нэгэн нөхцөл бүрддэг. Материйн хөдөлгөөний химийн хэлбэр биологийн хэлбэрт зүй ёсоор шилжсэний үр дүнд манай дэлхий дээр амьдрал үүссэн байж болох юм гэж А.И.Опарин болон Ж.Б.С.Хальдан нар үзэж байв.  “Опарин-Хальданы таамаглал” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Амьдралын тухай биологийн ойлголт, тодорхойлолт

Бид орчин тойрныхоо зүйлсийг амьтай болон амьгүй гэж төвөггүй ялгадаг. Амьтай ба амьгүй бие юугаараа ялгаатай вэ? гэдэг асуулт эрт дээр үеэс эрдэмтэд, сэтгэгчдийн анхаарал татсаар иржээ. “Амьдралын тухай биологийн ойлголт, тодорхойлолт” -ийг үргэлжлүүлэн унш