Амьдралын үүслийн тухай онол, таамаглал (эртний үеэс 19-р зууныг хүртэл)

Амьдрал манай дэлхий дээр өөрөө үүссэн гэж үздэг. Хүн эрт дээр үеэс амьд юмс юунаас үүссэн юм бэ? гэсэн асуултыг тавьж хариулахыг эрмэлзсээр иржээ. Эртний болон дундад зууны үед амьдас судлалын мэдлэгийн түвшин маш доогуур байлаа. Тэр үед амьд бие амьгүй юмнаас аяндаа үүсэн бий болдог гэсэн үзэл түгээмэл байв. “Амьдралын үүслийн тухай онол, таамаглал (эртний үеэс 19-р зууныг хүртэл)” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Опарин-Хальданы таамаглал

Амьдрал амьгүй материас үүссэн гэсэн таамаглалыг 1924 онд оросын эрдэмтэн академич А.И.Опарин дэвшүүлжээ. Энэ үзлээр бол манай дэлхийн (мөн бусад гаригийн) ямар нэг цаг үед амьдрал үүсэх боломжтой зайлшгүй нэгэн нөхцөл бүрддэг. Материйн хөдөлгөөний химийн хэлбэр биологийн хэлбэрт зүй ёсоор шилжсэний үр дүнд манай дэлхий дээр амьдрал үүссэн байж болох юм гэж А.И.Опарин болон Ж.Б.С.Хальдан нар үзэж байв.  “Опарин-Хальданы таамаглал” -ийг үргэлжлүүлэн унш