Сүсэглэхүй

Хүн амыг шашинд хандах байдлаараа сүсэгтэй ба сүсэггүй гэсэн хоёр ерөнхийлсөн үндсэн хэсэгт хуваах боломжтой. Сүсэгтний бүлэг бол зан үйл, амьдралын хэв маягаараа бусдаас тодорхой хэмжээгээр ялгарагч нийгмийн өвөрмөц бүлэг мөн. Сүсэгтэн гэдэг нь сүсэг бишрэлийн шинжийг өөртөө тээгч, аль нэг шашны үзэл санаа, зан үйлийг нэг үеэс дараа үеийхэнд дамжуулан зөөгч бие хүний өвөрмөц хэв маяг юм.

“Сүсэглэхүй” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Шарын шашин

Эртний Энэтхэг оронд хөгжсөн буддын шашин түүний номлол, ёс жаяг манай тооллын эхэн үеээс эхлэн Азийн улсуудаар ихээхэн дэлгэрсэн билээ. Харин улс түмний  нийгмийн хөгжлийн түвшин, хэм хэмжээнээсээ шалтгаалан уг шашны үзэл суртлын тогтолцоо бүрэлдэн тогтсон байдал харилцан адилгүй байсан юм. Тухайлбал: Энэтхэг, Балба, Хятад зэрэг оронд бурхны шашин бусад шашинтай тэмцэх замаар өөрийн үзэл номлолыг дэлгэрүүлэн зонхилох шашин болж байснаа ахин нөлөөллөө алдан буурч байсан. VII-VIII зууны үед төв Азийн феодалын байгууллагын нөхцөлийн гүнд шарын шашин бүрэлджээ. “Шарын шашин” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Христийн шашин

Христийн шашин дэлхийн чанартай шашин болж, европын оюун санааны үндэс болтлоо урт удаан замыг туулсан аж. Энэ шашин Христийн мэндэлснээс эхлэн тоолдог манай эрний 1-р зуунд үүссэн гэдэг. Гэхдээ Есүс Христ яг мэндэлсэн эсэх нь тийм ч баттай биш. Магадгүй олон хүнийг хуурсан хамгийн том төөрөгдөл ч байж мэднэ. “Христийн шашин” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Шашны бүтэц ба үүрэг

Ямар ч шашин өөртөө хэд хэдэн бүрэлдэхүүн хэсгийг багтааж байдаг. Шашин бол голлох бурхан ба ертөнц, хүмүүсийн үүсэл гарлын тухай итгэл үнэмшил, сургаал төсөөллийн тогтолцоо юм. Өөрөөр хэлбэл шашны итгэл үнэмшлийг үндэслэж, баталж, бэхжүүлж байдаг үзэл санаа, дүрүүдийн цогцолбор ямар ч шашинд байх учиртай.  “Шашны бүтэц ба үүрэг” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Шашны үүсэл

Шашны үүслийн тухайд ярихын тулд дэлхийн ард түмний дундах бурхны тухай ойлголтыг тайлбарлаваас зохино. Бурхан гэх үг нь (славян хэлэнд бог буюу эд баялагаар хучигч, эртний иран хэлэнд baga буюу эзэн ноён, хувь тавилан, эртний хинди хэлэнд bhaga буюу аз, аз жаргал бэлэглэгч, эртний грекийн theos, латиний dues, өнөөгийн хиндий хэлний  deva буюу гэрэлтүүлэх гэсэн утгатай үг) ямар нэг далдын дээд зэргийн хүчний мөн чанарыг илэрхийлэгч өвөрмөц хүндэтгэлийн обьект болох шашины-бурханы номлолын үндсэн ойлголт мөн тэрээр шашины итгэл үнэмшилийн хамгийн дээд үнэт зүйлс бөгөөд ямар нэг байдлаар бие хүний шинжийг агуулсан байдаг. Гэхдээ ер бусын, далдын шинж чанар, хүчийг олсон мөн чанараар илэрнэ. Хамгийн өргөн утгаараа бол бурхан нь төгс төгөлдрийн мөн чанар гэгдэнэ. Төгс төгөлдөр утгынх нь хувьд түүнд амьд мэт итгэн, сүсэглэдэг байна. “Шашны үүсэл” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Сүсэг бишрэлийн эртний хэлбэрүүд

Соёл судлаачид болон философичид олон жилийн туршид шашны үүсэл, гарлын асуудлыг авч үзсэн байна. Тэд ялангуяа сүсэг бишрэлийн түүхэн ёсоор тогтсон эртний хэлбэрүүдэд ихээхэн анхаардаг. Сүсэг бишрэлийн хамгийн эртний хэлбэрийн нэгт бөө мөргөл зүй ёсоор ордог. Бөө мөргөл газарзүйн хувьд алслагдмал хүмүүсийн овог дунд өөр өөр хэлбэрийг олон хөгжсөн авч үндсэн суурь санаа нь бүгд адил.

“Сүсэг бишрэлийн эртний хэлбэрүүд” -ийг үргэлжлүүлэн унш