Хоолны давс

Амтлагчийн дотор ердийн хоолны давс онцгой байр эзэлнэ. Давс нь хоол хүнсний амт нэмэгдүүлэх бусад бүх амтлагчаас хавьгүй их хэмжээтэй хэрэглэгддэг. Мөн зарим хүнсийг консервлож  хадгалахын тулд их хэмжээний давсаар давсалдаг. “Хоолны давс” -ийг үргэлжлүүлэн унш