Евклидийн орон зай

Евклидийн орон зай гэдэг нь Евклидийн геометрийн тун чухал ойлголт юм. n тооны хэмжээстэй Евклидийн орон зайг бид \mathbb{R}^n гэж төлөөлүүлдэг. Евклидийн орон зай хязгааргүй тооны хэмжээстэй байж болно. n=1 байвал энэ нь бодит шугам болно. Хэрэв n=2 байх аваас энэ нь Картезийн хавтгай болно. “Евклидийн орон зай” -ийг үргэлжлүүлэн унш