Дайн (1919) – Луйжи Пиранделло

Миний бүтээл өөрийгөө хуурч буй хүмүүсийг өрөвдөх гашуун сэтгэлээр дүүрэн байдаг.

Луйжи Пиранделло  (1867-1936)

Continue reading “Дайн (1919) – Луйжи Пиранделло”

Сурталчилгаа