Үгийн үүсэл

word_origins_image_400_339

“Үгс ба бодит байдал: Үг тархинд ямар нэг зүйл үлдээж таарна. Хүний бодит байдлыг мэдрэх байдал нь асар олон бодлоос бүрддэг гэхэд хилсдэхгүй. Орон зай, цаг хугацаа, зорилго зэрэг нь бодлын хэлийг үүсгэнэ.”

– Стивен Пинкер, Харвардын их сургуулийн сэтгэлзүйн ухааны профессор “Үгийн үүсэл” -ийг үргэлжлүүлэн унш