Бенуа Мандельброт – Байгалийн фрактал геометр – 3. Хэмжээс, тэгш хэм, дивергенц

fractalgeometry

Хэмжээсийн тухай ухагдахуун

1875-1925 оны хооронд математикт гарсан хямралын үеэр шулуун бус байдал, хэсэгчилсэн буюу фрагментацийн байдлын хэмжээсийг тодорхойлоход координат дээрх тоо хангалтгүй гэдгийг ухаарсан юм. Энэхүү тодорхой бус байдлыг шийдвэрлэх дорвитой алхмын эхнийхийг Германы математикч Георг Кантор 1877 онд, дараачийн алхмыг Италийн математикч Жузеппе Пеано 1890 онд, сүүлчийн алхмуудыг 1920-иод онд хийжээ. Continue reading “Бенуа Мандельброт – Байгалийн фрактал геометр – 3. Хэмжээс, тэгш хэм, дивергенц”

Сурталчилгаа

Евклидийн орон зай

Евклидийн орон зай гэдэг нь Евклидийн геометрийн тун чухал ойлголт юм. n тооны хэмжээстэй Евклидийн орон зайг бид \mathbb{R}^n гэж төлөөлүүлдэг. Евклидийн орон зай хязгааргүй тооны хэмжээстэй байж болно. n=1 байвал энэ нь бодит шугам болно. Хэрэв n=2 байх аваас энэ нь Картезийн хавтгай болно. Continue reading “Евклидийн орон зай”