Гидроксилапатит хроматограф

1. Ерөнхий хэлэлцүүлэг А. Гипроксилапатит баганыг бэлдэх Баганыг гипроксилапатитаар багцалсны дараа буферийг фосфатын буферийн дор хаяж нэг баганатай тэнцвэржүүлэх хэрэгтэй. Тэнцвэржүүлэлтэд хэрэглэгдэх фосфатын концентрациас гидроксилапатитийн холбогдох шинж… Read more “Гидроксилапатит хроматограф”

Ижил шинж чанарт хроматограф

Ижил шинж чанарт хромотографт хатуу матрицад ковалент холбоогоор холбогддог онцгой лигандуудыг хэрэглэсэн бүх хроматографийн процедурууд ордог. Энэ нь уургийн салгалтын хамгийн хүчтэй аргачлалуудын нэг юм. 1. Хроматографийн… Read more “Ижил шинж чанарт хроматограф”

Казейн гидролизат II, Пептидийн функциональ шинж чанар

Оршил Сүүлийн жилүүдэд хүнсний уургийн функциональ шинж чанарыг сайжруулах дээр ихээхэн анхаарч үзэж байгаа билээ. Хүнсний уургийн шинж чанарын функциональ тал дээр хүссэн байдалдаа хүргэх гэсэн оролдлогуудыг… Read more “Казейн гидролизат II, Пептидийн функциональ шинж чанар”

Уургийн моделийн боловсруулалтад В-факторын хязгаарлан баригчийг хэрэглэх

Товч агуулга Уургийн багаас дунд зэргийн нарийвчлалтай моделиуд дахь В-факторын баригчийн шинэ төрлийг бий болгох санааг бид дэвшүүлсэн болно. Хоёр атомын В-факторууд  хоорондоо нэгдэхдээ системийн хувьд өөр… Read more “Уургийн моделийн боловсруулалтад В-факторын хязгаарлан баригчийг хэрэглэх”

Ургамлын байгалийн өвчин эсэргүүцэх замууд

Хортон шавж болон микробын гаралтай халдварт өвчний адил талууд Ургамал нь халдварт өвчнийг эсэргүүцдэггүй гэсэн ойлголт нь буруу юм. Учир нь тэд эсэргүүцлийн системтэй байдаг юм. Тэдэнд… Read more “Ургамлын байгалийн өвчин эсэргүүцэх замууд”