Гидроксилапатит хроматограф

1. Ерөнхий хэлэлцүүлэг

А. Гипроксилапатит баганыг бэлдэх

Баганыг гипроксилапатитаар багцалсны дараа буферийг фосфатын буферийн дор хаяж нэг баганатай тэнцвэржүүлэх хэрэгтэй. Тэнцвэржүүлэлтэд хэрэглэгдэх фосфатын концентрациас гидроксилапатитийн холбогдох шинж чанар нь хамааралгүй байдаг. Сонирхсон уургийн холбогдох болон хандлах нөхцөлүүд бүрдсэний дараа ариутгагч болон натрихлор, фосфат агуулсан буферээр баганыг угааж тэнцвэржүүлнэ. “Гидроксилапатит хроматограф” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Халуун ногоон бүтээгдэхүүн

А. Халуун ногооны нунтаг

Халуун ногоог нунтаглалгүй эсвэл хагас ба эцэслэн нухаж нунтагласан байдлаар худалдаалдаг. Хэрэв халуун ногоог криоген нунтаглагч хэрэглэн нунтаглавал амт нь сайжирдаг. Нунтагласны дараа халуун ногооны хадгалах хугацаа богиносдог. Түүнийг хадгалах зохистой нөхцөл нь агааргүй, харьцангуй чийгшил нь 60%-иас бага, 20°С-ээс нам температур мөн. Арома бодисын алдагдал нь халуун ногоон гоньдод ажиглагддаг. “Халуун ногоон бүтээгдэхүүн” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Амилаза

Эслэг, цардуулыг задалдаг амилаза фермент нь олон тооны үйлдвэрлэлд ашиглагддаг. Амилаза нь цаас, даавууны жижиг нүх бөглөхөд (цавуу байдлаар) хэрэглэгддэг бодисыг бэлдэх, цардуулан цавууг шингэрүүлэх, эрдэнэ шишийн болон шоколадны сироп бэлдэх, хими цэвэрлэгээний үйлдвэрлэлд хэрэглэгддэг. “Амилаза” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Казейн гидролизат II пептидийн функциональ шинж чанар

Оршил

Сүүлийн жилүүдэд хүнсний уургийн функциональ шинж чанарыг сайжруулах дээр ихээхэн анхаарч үзэж байгаа билээ. Хүнсний уургийн шинж чанарын функциональ тал дээр хүссэн байдалдаа хүргэх гэсэн оролдлогуудыг химийн, ферментийн, физик өөрчлөлт оруулах аргуудаар хийж байгаа болно. “Казейн гидролизат II пептидийн функциональ шинж чанар” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Цуу

Цуу нь эртний дорнодын соёл иргэншилд мэдэгдэж байсан, эхэн үедээ ядуу хүний ундаа байдлаар хэрэглэгдэж байснаа хожим Эртний Грек, Ромд эмчлэх хэрэгсэл болон ашиглагдах болжээ. “Цуу” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Протеаза

Протеаза гэж уургийн катаболизмыг пептидийн холбоон дахь амин хүчил хоорондын пептид холбоог гидролизод оруулах замаар протеолизыг явуулдаг бүлэг ферментүүдийг нэрлэдэг юм. Протеаза нь гидролазын бүлгийн ферментэд хамаардаг юм.

“Протеаза” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Agaricus blazei-ийн өсгөвөрлөсөн үрт биеэс хавдрын эсрэг үйлчлэлтэй β-глюканыг ялгах

A. blazei нь японд өргөн хэрэглэгддэг эмчилгээний өндөр ач холбогдолтой мөөг юм.  Өсгөвөрлөсөн A. blazei-аас полисахаридын хэсгийг халуун ус (AgHWE), хүйтэн NaOH (AgCA), халуун NaOH (AgHA)-аар давтсан хандлалтаар бэлтгэдэг. Химийн, энзимийн болон NMR анализаар AgHWE, AgCA, AgHA-ийн анхдагч бүтэц нь голчлон 1,6-β-глюканаас бүрддэгийг харуулж байна. Эдгээр хэсгүүд дотоос NaOH-н ханд нь ICR хулганд sarcoma-180 ийн хатуу хэлбэрт хавдрын эсрэг үйлчлэл үзүүлдэг. Эдгээр хэсгүүдийн идэвхитэй бүрдэлийг тодорхойлохын тулд хэд хэдэн химийн болон энзимийн үйлчлэлийг хэрэглэсэн болно. “Agaricus blazei-ийн өсгөвөрлөсөн үрт биеэс хавдрын эсрэг үйлчлэлтэй β-глюканыг ялгах” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Катехин

Катехинууд нь ургамлын полифенол антиоксидант шинж чанартай метаболит юм. Эдгээр нь флавонойдын овогт хамрагддаг. Өөрөөр хэлбэл флаван-3-олын бүлэг юм. Катехиныг анх катеху хэмээх ургамлын ханднаас гаргаж авж байсан байна. “Катехин” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Ион солилцооны хроматограф


1. Ион солилцооны тэжээлийн орчин

Өөр өөр рН-ийн утгын хүрээнд зориулагдсан олон төрлийн матрицтай анион болон катионы солилцоо явуулагчдыг олон компаниуд үйлдвэрлэдэг. Эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийн хамгийн гол ялгаа нь функциональ группууд нь байдаг. Функциональ группуудийн ялгаанаас нь үндэслээд хүчтэй болон сул ионы солилцоо явуулагчид гэж ангилдаг. “Ион солилцооны хроматограф” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Халуун ногоо

Хүчтэй өвөрмөц амт, үнэр бүхий зарим ургамлыг хатааж эсвэл шинэхэн ургац байдлаар хоол амтлагч халуун ногооны зориулалтаар хэрэглэдэг. Доорх хүснэгтэд хамгийн чухал халуун ногоо болж хэрэглэгддэг ургамал, тэдгээрийн ашиглагддаг хэсгийг үзүүлэв. “Халуун ногоо” -ийг үргэлжлүүлэн унш