Электрофорезийн арга

Электрофорезийн хөгжлийн түүх    1930 онд гель электрофорезд сахарозыг анх ашигласан.    1955 онд цардуулыг ашигласан нь үр дүн муутай байсан.  1959 онд Раймонд, Винстрауб нар анх удаа акриламид гелийг нүхний хэмжээ, тогтворжилт гэх мэт үзүүлэлтүүдийн нарийн хяналттайгаар ашигласан.    1964 онд Орнштейн, Дэвис нар диск гель электрофорезийн аргыг хэрэглэсэн.  1969 онд Вебер, … More Электрофорезийн арга