Электрофорезийн арга

Электрофорезийн хөгжлийн түүх    1930 онд гель электрофорезд сахарозыг анх ашигласан.    1955 онд цардуулыг ашигласан нь үр дүн муутай байсан.  1959 онд Раймонд, Винстрауб нар… Read more “Электрофорезийн арга”